Yhdistys

Porvoon elävä keskusta ry – Borgå levande centrum rf on syksyllä 1998 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää Porvoon kaupunkikeskustan kehittämistä ja toimia paikallisena yhteistyöelimenä kaupungin, elinkeinoelämän, kiinteistönomistajien ja muiden keskustan toimijoiden välillä. Tavoitteena on vahvistaa Porvoon kaupallista vetovoimaa sekä lisätä elämää ja asiakasliikennettä keskustan alueella. Tavoitteena on vahvistaa Porvoon asemaa itsenäisenä ja elinvoimaisena kaupunkina pääkaupunkiseudun läheisyydessä.

Keskusta on yhä selkeämmin perusta koko kaupungin hyvinvoinnille. Kaupungin keskusta on koko seudun käyntikortti ja kasvot ulospäin. Menestyvän kaupunkikeskustan taustalla on aktiivinen yhteistyö eri osapuolten,  kaupungin, liike-elämän ja kiinteistönomistajien ja eri toimijoiden välillä. Yhteistyön luominen ja tavoitteiden asettaminen on näkemysten, intressien ja toimenpiteiden yhteensovittamista, jossa avoimet ja toimivat keskusteluyhteydet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Toiminnan polttopisteessä on ihminen.

Huomion kiinnittäminen kaupunkikeskustojen elävöittämiseen ja kehittämiseen on ollut sidoksissa kaupan rakenteissa ja toimintaympäristössä tapahtuneisiin ja käynnissä oleviin voimakkaisiin muutoksiin. Vaikka Porvoon kaupungin alueella ei varsinaista keskustan ulkopuolista hypermarkettia olekaan, haastavat lähietäisyydelle pääkaupunkiseudun ympäristöön syntyneet ja suunnitteilla olevat jättiläisyksiköt osaltaan myös Porvoon keskustan. Määrätietoinen ja jatkuva työskentely keskustan kehittämiseksi eri tasoilla ja osa-alueilla on yhä välttämättömämpää. Elävä ja toimiva kaupunkikeskusta on kaikkien yhteinen etu.

Yhteystiedot | PL 162 | 06101 Porvoo