Porvoon elävä keskusta ry – Borgå levande centrum rf on syksyllä 1998 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää Porvoon kaupunkikeskustan kehittämistä ja toimia paikallisena yhteistyöelimenä kaupungin, elinkeinoelämän, kiinteistönomistajien ja muiden keskustan toimijoiden välillä. Tavoitteena on vahvistaa Porvoon kaupallista vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakasliikennettä keskustan alueella sekä vahvistaa Porvoon asemaa itsenäisenä ja elinvoimaisena kaupunkina pääkaupunkiseudun läheisyydessä.


Yhteystiedot | PL 162 | 06101 Porvoo